ПРО ДЕКРЕТНУ ВІДПУСТКУ

Поделись с подружками :
Під загальним словом «декрет» ми розуміємо відпустку у зв’язку з вагітністю, пологами та доглядом за дитиною до трьох, а у деяких випадках до шести і більше років. В Україні піти у таку відпустку має право кожна жінка, починаючи з 30-го тижня вагітності. 

Як це відбувається
Підставою для призначення жінкам допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами є листок непрацездатності (лікарняний), який видається за місцем нагляду за вагітною. Вона обчислюється сумарно і надається у повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів. Це обумовлено тим, що дана допомога надається працівниці як матеріальне забезпечення, що компенсує втрату доходу (заробітної плати) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Час такої відпустки зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку. 

Якщо жінка не працює
Якщо жінка не працює, їй слід звернутися до Управління праці та соціального захисту населення (в народі «совбез») за місцем свого проживання/реєстрації з паспортом, кодом, довідкою з центру зайнятості, свідоцтвом про шлюб або витягом з загсу тільки матері дитини, банківськими реквізитами для зарахування допомоги, листком непрацездатності. Для жінки, яка перебуває на обліку у Центрі зайнятості, сума декретних виплат у 2019 році складає 100% мінімальної допомоги по безробіттю. Жінці, яка не працює та не перебуває на обліку у центрі зайнятості, буде виплачено 25% від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи. 

А якщо вона працює на двох роботах
Жінці, яка працює за основним місцем роботи та за сумісництвом, за виплатою треба звернутися до роботодавця з такими документами: листок непрацездатності або його копія, засвідчена підписом керівника підприємства і печаткою за основним місцем роботи, та довідка про середню заробітну плату за основним місцем роботи (для сумісництва). Таким чином, вона має повне право отримати допомогу по вагітності та пологах від обох роботодавців.

Якщо майбутня мама має свою справу
Жінці-ФОП або самозайнятій особі необхідно звернутися безпосередньо до Фонду соціального страхування з тимчасової непрацездатності за місцем обліку. Грошова допомога для підприємців (за умови сплати ЄСВ) в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ і не може бути меншою від мінімальної зарплати, встановленої на момент настання страхового випадку. Умовою звільнення ФОП – платника єдиного податку першої або другої групи від сплати єдиного податку у зв’язку з вагітністю та пологами є листок непрацездатності. Жінка – приватний підприємець не має права на будь-який вид відпусток, в тому числі і на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, оскільки вона не перебуває у трудових відносинах. З тих самих причин відсутня підстава для надання відпустки батьку або іншим близьким родичам, оскільки таке право є похідним від права матері. На період декретної відпустки ФОП, яка не працює та не отримує дохід (прибуток), не звільняється від сплати єдиного внеску за себе. Після закінчення відпустки по вагітності та пологах жінка, яка не планує продовжувати підприємницьку діяльність, повинна зробити вибір: або сплачувати ЄСВ і єдиний податок (якщо вона є таким платником), або знятися з держреєстрації та не платити ЄСВ починаючи з місяця, що настає за місяцем проведення держ- реєстрації припинення господарської діяльності. 

Чи можна перервати декретну відпустку і достроково вийти на роботу
Після народження дитини жінка може або виходити на роботу, або залишатися вдома і доглядати за дитиною. За бажанням їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. На цей період жінці гарантується збереження місця роботи/посади. Закон не забороняє жінці перервати таку відпустку у будь-який час і стати до роботи до досягнення дитиною трьох років, потрібно лише подати заяву на ім’я роботодавця.

КОЛИ І В ЯКОМУ РОЗМІРІ ВИПЛАЧУЮТЬСЯ ДЕКРЕТНІ
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами виплачується у розмірі 100% середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги по безробіттю тощо) жінки, але не менше 25% від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць. Допомога для працюючої жінки виплачується одразу за весь період декретної відпустки в найближчий після дня її призначення термін, установлений на підприємстві для виплати зарплати; для тих, хто добровільно застрахований у Фонді, осіб, що працюють на умовах цивільно-правового договору, здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність –  впродовж 10 днів після призначення допомоги. Вона не оподатковується податком з доходів фізичних осіб та військовим збором, проте на декретні виплати нараховується єдиний соціальний внесок у повній сумі. Держава також здійснює фінансову допомогу при народженні дитини, яка нині складає 41 280 гривень. Її виплата здійснюється одноразово у сумі 10 320 гривень та зараховується на банківський рахунок матері або батька через 1-2 місяці після оформлення допомоги. Решта суми (30 960 грн.) виплачується впродовж наступних 36 місяців рівними частинами (860 грн.) у порядку, встановленому КМУ. Ці кошти вважаються власністю дитини, і право на їх отримання не залежить від фінансового стану батьків, роду діяльності або трудового стажу. Дитячі гроші виплачуються усім незалежно від доходу: студентам, працюючим, безробітним, державним службовцям та фізичним особам-підприємцям.

НЮАНСИ
• Підприємства за рахунок власних коштів можуть надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості, ніж три роки.
• Якщо дитина перебуває на державному утриманні, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не надається.
• Відпустку може отримати не тільки матір дитини, але й батько, дідусь чи бабуся, або навіть родич, який доглядає за дитиною.
• Якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці обов’язково надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше, ніж до досягнення дитиною шестирічного віку. Проте якщо дитина є інвалідом, догляд за нею можна подовжувати щороку на підставі відповідних документів.
• Якщо жінка, яка перебуває у відпустці, завагітніла іншою дитиною, її декретна відпустка по догляду за новонародженим оформляється після закінчення відпустки по догляду за старшою дитиною.
• За бажанням жінки в період її перебування у відпустці по догляду за дитиною вона може працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.


ТЕКСТ: ГАННА КОНОВАЛОВА
Адвокат.
advokat.konovalova.av@gmail.com

Поделись с подружками :